Klei voor dijken

Door de ligging aan zee en in de delta van een aantal grote rivieren, is Nederland voor 60% overstroombaar. Daarom zijn er tal van maatregelen genomen om het land droog te houden. Ons land staat vol met stuwen en gemalen. Langs de zee, rivieren, kanalen en boezemstelsels liggen dijken die het water weren van het land.

Dijkenklei

Om dijken en kades te bouwen en te onderhouden is klei nodig. Deze zogenaamde dijkenklei dient te voldoen aan een aantal eigenschappen, zoals het zandgehalte wat minder dan 40% moet bedragen, het lutumgehalte wat ruwweg tussen de 10% en 50% dient te liggen en het organisch stof gehalte wat minder dan 5% dient te bedragen.

Erosiebestendigheid

Erosie is het proces van slijtage van een vast oppervlak waarbij materiaal wordt verplaatst of geheel verdwijnt, bijvoorbeeld door de werking van wind, stromend water en ijs. Bij dijkenklei wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende erosieklassen 1, 2 en 3, waarbij erosieklasse 1 sterk erosie bestendig is en klasse 3 weinig erosie bestendig is. De erosieklassen (volgens CROW) worden bepaald doormiddel van het bepalen van de plasticiteit van de grond (de uitrolgrens, de vloeigrens en het verschil tussen beide: de plasticiteitsindex) en het gehalte aan minerale delen.

Overige eigenschappen

Dijkenklei dient verder homogeen en schoon (geen puin, plantenresten e.d.) te zijn. Ook zijn er eisen aan het organische stof gehalte, het kalkgehalte en het zoutgehalte in bodemvocht.

Kleiconcessies

Aannemingsbedrijf J. den Boer beschikt over een aantal kleiconcessies op diverse locaties in Nederland, met name in het rivierengebied. Daaruit kunnen wij verschillende soorten en klassen klei leveren, tot zelfs keramische klei aan toe. Door de veelzijdigheid in eigen grondverzet- en transportmaterieel kan J. den Boer ook de complete logistiek rond de kleileverantie verzorgen: van winning, transport over de weg en/of water, tot aan het verwerken in het dijklichaam aan toe.

Wij leveren schone klei, vrij van pfas, pfos, pfoa en genX. De meeste partijen klei worden geleverd conform het BRL9335 – SIKB protocol 2 Grond uit Projecten. De milieuhygiënische kwaliteit van de dijkenklei is klasse AW2000 achtergrondwaarde (schone grond). Deze BRL9335-2 gecertificeerde dijkenklei is vrij toepasbaar in de landbodem. De overige partijen klei worden door middel van een AP04 partijkeuring gekeurd en evenzo geleverd als klasse AW2000 achtergrondwaarde.


Dijkenklei bestellen of meer weten?

Bel 0344 – 603 044